Uke: 00  Torsdag den 18/01/2007                             Nr: 20  Regdato:18/01/2007
 

Vinne kirke
Den Norske Kirke, Sør-Innherad Prosti Den Norske kirke i Frosta, Levanger og Verdal
Hovedside Kontakt oss Ansatte Lenker Gudstjenester Møtebøker
Prostistyret


Menigheter                   


Prestetjenesten


Livets gang


Trosopplæring


Diakoni


Kirkemusikk

 
 Vinne kirke
Vinne kirke ble bygd som en åttekantet kirke i tre i 1814 - 1817. Den fikk et tilbygg med våpenhus og tårn i 1893. Kirken har 230 sitteplasser.
Foto: Eystein Ness
Medlemmer i Vinne sokneråd:
Maj Brit Slapgaard Larsen, leder
Roald Martinus Veimo, nestleder
Atle Vikan
Anne-Lise Rosvold
Mari Anne Alstad
Anne Lise Blybakken
Vidar Segtnan
Kjell Ryan

Ansatte:
Ann Kristin ******, sokneprest
Dagfinn Dahl, organist
Odd Morken, kirketjener
Maj Brit Slapgaard Larsen, klokker
Martha Garborg Bergslid, kateket
Reidar Thomassen, daglig leder
Rune Mahlum, diakon
Siv Lillian Jørgensen, kateket

Oversikt over ansatte i prostiet finner du her

Oversikt over gudstjenestene i Sør-Innherad prosti finner du her.
Lenker


www.kirken.no

Klikk for  g til www.kirken.no

Med Jesus på fest
Undrene var tegnene han gav oss. Det var Jesu måte å gi kjøtt og blod til profetens løfter.
 
 

Klikk for  g til www.kirken.no

»
Jevnt i lokal-kirken mellom hovedalternativene i stat/kirke-høringen
»
Retten til å tro gjelder uansett uttrykksevne
»
Norsk luthersk?luthersk avtale er klar